Vi kommer der, hvor aktiviteterne er...

En del af Nordvest Safaris formål, er at være utroligt mobile og evne, at komme ud i selv de mindste kroge af vores aktionsområde.

Ud over, at kunne tilbyde både naturformidling, friluftsliv og kulturaktiviteter på vores hovedsæde på Doverodde Købmandsgård, så har vi både grej, personale og uddannelse til at udvikle og afvikle en mangfoldighed af aktiviteter i hele det geografiske område i Thy og Mors og ja - endda meget længere ud til fx Livø og Løgstør.

Det er kundens ønske, der bestemmer, hvor langt vi kommer ud i landet. Vi er gearet til at flytte al vores grej til netop det sted, der giver mest mening at afholde et arrangement.

Ud over vores mobile enheder, har vi også stationeret relevante grejbaser rundt omkring i Thisted og Morsø kommuner. Her har vi sammensat et udvlag af grej, der passer til områdets akriviteter, således, at der altid er en mulighed for en lokal nøgleperson, at åbne for grejbanken i området og udlevere det grej, der er brug for.

På Hanstholm Fyr har vi fx Lotte, der står for al udlejning af mountainbikes og Lotte står også for ridning i området.

Hvad betyder zonerne?

Se på kortet, hvordan vi er repræsenteret. Zone 1 og 2 er der, hvor vores primære aktionsområde er. Zone 3 er der, hvor vi af og til kommer og det er fx når vi laver Limfjordsexplorer, hvor vi er af sted over flere dage i havkajakker.