Lars Zedlitz Alberg

"En fantastisk og energigivende dag, hvor der var fokus på sammenhold og samarbejdet i personalegruppen - og ikke mindst at prøve sig selv, og hinanden af, i trygge og samtidig udfordrende omgivelser.

Fantastiske instruktører der formåede at skabe en afslappet, imødekommende og uformel stemning - samtidig med at de satte en forståelig ramme omkring de aktiviteter vi, i samarbejde, havde valgt at ville afprøve på dagen. 

Alt i alt en dag, som satte sig spor - og ikke mindst en dag, som der fortsat tales om på Dueholmskolen i meget positive vendinger."

Lars Zedlitz Alberg
Skoleleder, Dueholmskolen