I Miljøministeriets hæfte "Friluftslivets samfundsværdi" står der blandt andet dette om læring i forbindelse med friluftsliv:

“De seneste 30 år er friluftsliv i stigende grad blevet et redskab i uddannelsen af børn og unge. Flere og flere undersøgelser viser, at f.eks. udeskole og naturbørnehaver understøtter læring og trivsel. Forklaringen er bl.a., at man gennem de udendørs aktiviteter kan koble teori og praksis. 

Flere studier viser desuden, at fysisk aktivitet og læring hænger sammen. Man lærer bedre, når man bevæger sig mere.
— Miljøministeriet

Børn i naturbørnehaver og udeskoler bevæger sig mere end børn i ”almindelige” skoler eller institutioner. Konkrete målinger viser et dobbelt så højt aktivitetsniveau som ved normal inde-undervisning. 

Flere studier viser desuden, at fysisk aktivitet og læring hænger sammen. Man lærer bedre, når man bevæger sig mere. Forskere på området konkluderede efter konferencen "Fysisk aktivitet og læring" i 2011, at det gælder uanset alder. 

Teorier om læring og praktiske erfaringer tyder på, at man lærer bedre, når det sker forskellige steder, både indendørs og udendørs. Et britisk forskningsprojekt viser, at pædagogisk arbejde på varierende lokaliteter også betyder, at børn og unge bedre husker det, de har lært. Friluftslivet giver særlige muligheder for at understøtte børns faglige læreprocesser. 

Det sker gennem sanselige, konkrete og æstetiske læringsformer, der er båret af nysgerrighed og undersøgelse. Derfor virker det at lære i naturen mere meningsfuldt og motiverende for børn og unge. Pædagoger og lærere oplever, at børn sætter større pris på disse læringsformer end på traditionel undervisning i klasseværelset. 

Enkelte undersøgelser viser også, at børn bidrager mere aktivt i samtaler og diskussioner, når læringen sker i det fri. Det stimulerer.”


Har du lyst til at høre mere om læring i friluftslivet, så kontakt Thomas Holgaard ved at klikke på knappen.