Et lille udpluk af vores referencer

 • Morsø Ungdomsskole

 • Hele Boys on track-forløbet. Pædagogisk længerevarende forløb. Juniorvejleder.
 • Summercampaktør med ribbåd                 

Morsø Handelsgymnasium

 • Teambuilding for en socialt dårligt fungerende klasse. 

VUC og HF i Thy

 • Teambuilding 

Thisted Gymnasium

 • Doverodde Købmandsgård som udgangspunkt for deres Inovationsprojekt.
 • Understøttende undervisning i deres biologiundervisning. 

Morsø Gymnasium

 • Understøttende undervisning i deres biologiundervisning.

DGI – Nordvest

 • Som kursussted/udgangspunkt for deres kajakkurser.
 • Limfjordschallange 

Folkeskoler Thisted og Morsø

 • Teambuilding
 • Understøttende undervisning i forbindelse med naturvejledning, og i forhold til de FFM.

Diverse specialklasser – typisk teambuilding og naturvejledning

 • Østreskole
 • Bedsted skole

Videncenter for Kystturisme

 • Highspeedoplevelse med sælkig og Vesterhavsbølger

Siemens

 • Highspeedoplevelse med sælkig og Vesterhavsbølger

Lejrskoler på Købmandsgården – lån af diverse bål og lejrgrej, aktiviteter, naturvejledning.

 • Østreskole
 • Nors Skole

Autister – Naturvejledning og teambuilding

 • Erslev skole
 • Snedsted Skole 

Revision Limfjord

 • Teambuilding i Vandet plantage 

Plejecenter Nord

 • Teambuilding i Vandet plantage

Morsø Turistforening

 • Åbent havne arrangementer
 • Adventure race

Juniorcamp i Nationalpark Thy, for Thisted Ungdomsskole og Nationalpark Thy. Teambuilding for unge.
 
Summercamp i Nationalpark Thy, for Mellemfolkelig Samvirke, Naturstyrelsen og Nationalpark Thy. Grejstøtte og kajakaktivitet.