Frilufts- og naturvejleder

Priser for aktiviteter med frilufts- og naturvejleder

Instruktion og grej deles ind i 3 klasser der hedder: Let, mellem eller svær plus museums- og folkeoplysningsdel. 
Samt en pris for friskoler (momsfri)

De tre klasser beskrives således

Let: Ikke udstyrskrævende
Mellem: Samarbejdsaktiviteter
Svær: Maritimeaktiviteter, rapelling og klatreaktiviteter, sejlads med ribbåde m.m.

Foregår aktiviteten udenfor Nordvest Safaris hjembase på Doverodde Købmandsgård beregnes der for min. 3 timer. 

Foredrag

Foredrag fra 2.500,- kr.
Institutioner til samarbejdsaktiviteter - momsfri 3.000,- kr.
Aktiviteter med let grej og instruktion fra 3.500,- kr.
Aktiviteter med mellem grej og instruktion fra 4.500,- kr.
Aktiviteter med svær grej og instruktion fra 5.500,- kr