Vi arbejder med den pædagogiske læringsvinkel om formidling “før, under og efter” et forløb.

 

Se filmen fra Krik Vig herover

Se vores præsentationsfilm

Det er fx. skoleklasser, der tages med på Limfjorden i ribbåd, hvor der foretages bundskrab i et net. Indholdet undersøges og forklares i samarbejde med en naturvejleder/biolog. Forløbet forklares, før, under og efter, så der skabes en helhed i den pædagogiske tilgang.

Her kommer ikke blot det hele menneske i spil med naturen, her kommer pædagogiske begreber i spil som fx. nærmeste læringszone (Vygotsky) og filosoffen Mihaly Csikszentmihalyis teori om “flow” - et sammenhængende forløb, hvor forbindelsen mellem “at kunne” og “at gøre” - skaber en højere oplevelse og en dybere indlæring, fordi det sker på oplevelsens dialektik, mere end på oplysningens dialektik, som er den form, der anvendes i skolestuen.

Beth Juncker som er forsker fra IVA - Det informationsvidenskabelige Akademi beskriver netop, at der findes 3 kulturelle praksisformer indenfor oplevelsens dialektik, der er som følger:

  • Den folkelige praksis knyttet til hverdagsliv
  • Den professionelle praksis knyttet til forskning
  • Den professionelle kulturformidlingspraksis

Med udgangspunkt i dem, er der behov for læringssituationer med specialuddannede personer indenfor natur og friluftsliv, så læringen sker via oplevelsens dialektik.

Nordvest Safari har en aftale med Thisted Kommune og Morsø Kommune med et antal købte aktiviteter, der kan tildeles skoler, institutioner eller andre kvalificerede.

Det er fx. nationalparklinjen på Hurup Skole. Her er tale om naturformidling, med en høj grad af pædagogik, som foregår i naturen, som en slags udeskole. Det er her, oplevelserne går op i en højere enhed, med de pejlemærker og principper, der udstikkes fra Naturstyrelsen og med de erfaringer, man har omkring natur og læring.