Samarbejde med kommuner

Nordvest Safari Thy-Mors har indgået samarbejde med Thisted Kommune og Morsø Kommune, som både indeholder produkter og økonomi.


Kontrakter med kommuner

Det fungerer således, at Nordvest Safari hvert år modtager en aftalt økonomi, som konverteres til de ydelser, som de to kommuner har brug for i forbindelse med undervisning og ture for skoler og  institutioner.

Aftalen med Thisted Kommune og Morsø Kommune ser således ud i store træk

  • 110 årlige arrangementer - naturformidling og friluftsliv (75 til Thisted Kommune og 35 til Morsø Kommune)
  • Mulighed for tilkøb af freelance naturvejledere, rådgivning, konsulentvirksomhed etc.
  • Fastholdelse og udvikling af aktivitetestilbud i Doverodde Købmandsgaard
  • Udlåning af grej
  • Salg af timer i forhold til vejledning og instruktion
  • Salg af arrangementer i tilknytning til events
  • Salg af overnatning

Thisted Kommune og Morsø Kommune har indgået aftale med Nordvest Safari om et bredt udviklet program, baseret på pædagogisk naturformidling og friluftsliv. Teori og praktik smelter sammen som en helhed i et aktivitetsprogram, der tilgodeser de læreplaner og ønsker om anderledes indlæring og udendørsliv og -læring, der blandt andet beskrives fra Miljøministeriets side.

Programmet kan anvendes i tidsmæssige perioder, der passer ind i de enkeltes behov (skoler, institutioner, turister, borgere etc.). Det vil sige  fra tre timers varighed til flere døgn, måske uger, hvad angår projektforløb i moduler. Ved tilkøb af konsulentlignende ydelser kan varigheden starte ved en time og op ad.

Aktiviteterne foregår i alle former for udendørsliv, med alle fire elementer som legeplads. Land, vand, luft, ild og udføres med højt fagligt indhold af natur- og friluftsvejledere, biologer og den faglighed der tilknyttes efter behov. Aktiviteterne kan tilbydes til stort set alle, lige fra enkeltpersoner over skoleklasser til meget store hold med flere hundrede personer.

Typisk kan 1 fagperson håndtere 1 skoleklasse á 20-25 stk. De tilbudte aktiviteter passer desuden godt til hold, hvori der indgår personer med særlige behov (fysisk og psykisk).