Foruden at være en sund søsportsaktivitet, så er kajakroning også en utrolig intens naturoplevelse, som kan udføres i mange forskellige sammenhænge.

I en kajak kommer du i en særlig ”nær kontakt” med naturens fauna og flora. Denne intensivitet er svær at opnå på anden maritim aktivitet, da kajakroning er lydløs og man betragtes som en mindre trussel fra dyrene side. 

En af vores vejleder havde for nogle år siden en særdeles ”sælsom” oplevelse i havkajak – hvor der kom en stor han sæl meget tæt på, hvor den prøvede at ”kravle” op på kajakkerne. Vejlederen fik endda lov, at ae sælen på dens munddele.

I en kajak, kan du medbringe meget mere grej end i en rygsæk og det er ikke nær så hård at transportere.


Muligheder for aktivitet

  • Nordvest Challenge: En maritim aktivitet med et sportslig islæt. Fx Mors rundt = ca. 115 km.
  • Nordvest Explorer: en maritime aktivitet, hvor der “gelænder roes”, hvilket betyder, at der roes kystnært og natur- og kultur fokus på formidlingen.
  • Teambuilding maritimt: Dette kan helt eller delvis gøres i en kajak. Her er øvelserne på vandet i stedet land eller i en kombi. 

Særlige forhold ved roning

Alle de nævnte aktiviteter kan godt udføres på ”begynderniveau” hvilket vil stille særlige krav til vilkår og rammer i forhold til årstid, lokation, vejrforhold, og de deltagendes forudsætninger.

Ved større Limfjordsture og større kryds eller fx. i Thyborøn kanal eller i havet – kræves duelighed fx
frironingsbevis, hjælpeinstruktørniveau eller højere.

Al roning og sejlads udføres ud fra den pågældende instruktørs vurdering - herunder hensyntagen til vejrlig og deltagernes forudsætninger og færdigheder.

Derudover følger Nordvest Safari Søfartsstyrelses retningslinjer – de 12 punkter – disse kan ses på vores hjemmeside.

Nordvest Safari kan stille krav til sikkerheds- og følgefartøj ifm. særlig maritim aktivitet. Disse former for fartøjer råder vi selv over.