FØRSTEHJÆLPSKURSUS

Nordvest Safari udbyder førstehjælpskursus med speciel fokus på mindre fartøjer og søsport

14. august, klokken 8-16:30
Sted: Doverodde Købmandsgård, Doveroddesalen

Kom og få dit bevis eller fornyet din viden og kunnen og hjælp andre.

8 timers førstehjælpskursus: ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” 

Indhold

  • Førstehjælp ved hjertestop (4 timer) 
  • Førstehjælp ved ulykker (1,5 time) 
  • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger (1 time) 
  • Førstehjælp ved akutte sygdomme (1 time) 
  • Førstehjælp ved livstruende blødninger (0,5 time) 

Undervisningen vil være praksisnær med situationsøvelser og små gruppeopgaver, kombineret med kortvarige, teoretiske indlæg. 

Kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp på 1-1-2 eller med andre relevante metoder. Deltageren kan lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

massage-01.jpg

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter.

Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele kroppen.

Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme og livstruende blødninger og kan sikre relevant videre hjælp.

Bevis

Ved kursets afslutning udstedes elektronisk bevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Program

Start: 08.00
Pause: 10.00 - 10.15
Frokostpause: 12.00 - 12.30
Pause: 14.30 - 14.45
Slut: 16.30

Herudover er der indlagt 5 minutters pause per time til at strække benene.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig ved at ringe til Michael Ruby, Nordvest Safari på 4118 0688 eller bruge nedenstående tilmeldingsskema.

Tilmeldingsfrist 12. august 2018
Antal deltagere: Max. 16
Tilmelding er efter "først til mølle" princippet.

Ja tak *

Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Læs retningslinjerne her (download):