Mig og Mærsk

Vi kan med stor fornøjelse fortælle, at vi er blevet “Danmarks mindste skibsreder”…

Dette føjer jo et ekstra kapitel til den glorværdige historie om Doverodde, for nu er der skibsrederi på købmandsgården.

Du kender sikkert historien om bøllen på udgang, der mosede en vandscooter op i et skib i Københavns havn 6. maj, 2017 og dermed udløste en større chokbølge i Danmark end man næsten kunne forudse.

Vi kalder vores vandscooter for “Mary”, fordi vores ribbåd er døbt “Frede” efter kronprinsen og fordi vi har haft fornøjelsen, at tage os af kronprinsen, når han har været på besøg i Thy. 

Vi kalder vores vandscooter for “Mary”, fordi vores ribbåd er døbt “Frede” efter kronprinsen og fordi vi har haft fornøjelsen, at tage os af kronprinsen, når han har været på besøg i Thy. 

Vi var i 2017 de glade købere af en splinterny vandscooter, fordi vi ønskede at styrke vores watersafety i forbindelse med maritime arrangementer og dermed tilbyde en bedre måde at holde kurser på, når det fx drejede sig om havkajakker og andre fartøjer. Vi købte nemlig også en del andet sikkerhedstilbehør i den anledning. Vi så det som et fantastisk plus på vores konto, at vi nu kunne lave virkeligt gode tilbud på vand.

Det var også dejligt at sætte vandscooteren i søen og vi kunne glæde os over, at det i virkeligheden er et af de fartøjer, der ligger i den absolut gode ende, rent miljømæssigt, når vi taler om støj og møg.

Den larmer mindre end en lille totakts påhængsmotor og den udleder et absolut minimum af forurening.

Vandscooteren er faktisk CE mærket, hvilket betyder, at den overholder en række strenge miljøkrav, som mange helt almindelige speedbåde ikke nødvendigvis lever op til.

Et er at sætte vandscooteren i søen og glæde sig, et andet er faktisk de eftervirkninger, som en ulykke i Københavns havn giver anledning til, for det varede ikke så længe, før vi blev stillet i udsigt, at vores fartøj skulle synes, hvilket vi tog i stiv arm, for det skal det naturligvis. Og det blev det.

Vi glædede os stadig og selv om vi på diverse havne af og til mødte skulende blikke og vrede udsagn om “stor forurening og alt for høj hastighed”, så var vi ukuelige. Vi er nemlig certificerede, miljøvenlige, godkendte og kender vores lovgivning.

Der dukker noget op til overfladen

En dag i januar, 2018, kom der rent faktisk også et krav fra Søfartsstyrelsen, at selve fartøjet skulle optages i skibsregisteret og den procedure, ville man lige få udarbejdet til os.

Vi fik en procedure senere på året og fik at vide, at registreringen af fartøjet først kunne ske, når det var blevet opmålt med efterfølgende udarbejdelse af målerbrev af en dertil hørende aut. skibsingeniør. Han kom forbi med målerbånd og det hele og vi fik efterfølgende et målerbrev (Tonnage Certificate). Hvor var det sjovt, på en eller anden måde, at et så lille et fartøj, faktisk kan opmåles i tons.

Synet blev den så og vi gik i gang med at udfylde diverse formularer R4 og S8 hos Søfartsstyrelsen, som var krav til dokumentation for at måtte anvende vandscooteren i erhvervsmæssig sammenhæng. For at udfylde dem, skal det være den samlede bestyrelse, der med deres respektive nemID går ind og underskriver på formularerne. Det ville nok være en lidt voldsom manøvre, skønnede vi, så det blev direktøren i Nordvest Safari, der med prokura lavede den øvelse. Vi prøvede at gøre det nemt og enkelt.

Vandscooter og oceandampere

Så langt, så godt, for nu var vores vandscooter korrekt registreret hos Søfartsstyrelsen. Vi fik jo i samme arbejdsgang at vide, at vores vandscooter også skulle optages i skibsregistret.

Mærsk_Mc-Kinney_Møller_passing_Port_Said_in_the_Suez_Canal_on_its_maiden_voyage.jpg

Ja, det er jo der, hvor fx et Mærsk containerskib og andre “Oceandampere” også står registreret. Det viste sig imidlertid også at udgøre en spændende udfordring, da vi skulle dokumentere adkomsten for vores fartøj, lige fra fabrikken i “The great America” over diverse lande til forhandleren og til sidst til os. Det gør man jo med oceandampere og den slags.

Det gav os så en del opgaver, som importøren af Kawasaki produkter gik særdeles aktivt ind i og vi fik snart en del dokumentation, lige fra fabrik til forhandler, takket være Marck Meinhard Lauritsen fra importøren Carl Andersen.

Det skal jo dokumenteres

Vi blev også pålagt, at skaffe et “udslettelsesdokument” fra minimum det foregående land, så det kunne dokumenteres, at fartøjet ikke længere er registreret i et andet land.

kawasaki-vandscooter.jpg

Og så fik desuden til opgave at oprette et skibsskøde, så det kunne dokumenteres, at forhandleren har overdraget ejerskabet af skibet over til os.

Vi taler altså om en plastikdims med motor i, der kom til Danmark som “samle-selv-pakke” til forhandleren. Her hjalp ingen kære faktura som dokumentation.

Nå, nu skal vi jo ikke skyde spurve fra en kano, så vi stod på hovedet i skibsskødning med mere og vi må da sige, at det ikke var uden et vist tidsforbrug, at vi til sidst fik styr på det hele og så var der bare at vente spændt på, at vi blev optaget i skibsregistret.

Vi er nu optaget pr. 11. januar, 2019 og vores fartøj på i alt 3.37 meter og en nettovægt på 0,1 ton og en bruttovægt på 0,2 tons er registreret og vi er blevet en del mere klog på, hvordan man håndterer registreringen af et erhvervsfartøj.

Kunne man bare slippe med skrækken

Vi kan ikke skyde Søfartsstyrelsen noget i skoene, for de gør jo kun hvad lovgivningen siger (og de har været meget venlige og hjælpsomme igennem hele projektet).

Lovgivningen bliver jo bestemt af Folketinget og her kan man måske godt komme med et lille, søsygt opkast over, at en masse politikere bliver så forskrækkede, at de bestemmer en masse nye regler og love, som alle i landet med en vandscooter skal underlægges, fordi et fjols på udgang, styrer sin vandscooter ind i et skib for fuld hørm og ulykkeligvis slår et andet menneske ihjel. Han overtrådte alle love og regler og det blev til mere end blot en ulykke på vandvejen.

Nu er vi skibsreder

Der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget og efter at denne sag nu har fyldt i cirka et år, så kan vi i dag prale af, at vi har modtaget et bevis på, at vi har et registreret fartøj i skibsregistret hos Søfartsstyrelsen, på lige linje med Mærsk, så nu går vi arm i arm med de største og kan kalde os…

“Danmarks nyeste og absolut mindste skibsreder”

…med hjemsted i Doverodde, hvabehar!

 
Epilog

Nu mangler vi bare at få fartøjet synet af Søfartsstyrelsen, så vi også må sejle med private passagerer og det er en helt anden historie, som I kan få en anden gang….:)