Et godt nytår venter forude!

Dette nytår blev der tændt nye lys!

Som sikkert mange har læst i dagspressen, hørt ved sammenrend og i det hele taget, der hvor snakken er gået, så er der nye tider på vej på Doverodde Købmandsgård.

Vi har som Nordvest Safari Thy-Mors huseret her i fire år nu og før det Limfjordscentret gennem endnu flere år, med naturen, friluftslivet, kunsten, historien, lokalbefolkningen, turister og sejladsen som bagtæppe.

I 2018 bliver der med al sandsynlighed åbnet for temmelig mange nye muligheder og en del forandringer melder deres ankomst. Vi har nu hos Nordvest Safari Thy-Mors besluttet at tilbyde Thisted Kommune at overtage vores drift af Doverodde Købmandsgård med både grej og mandskab.

Det har vi gjort af flere grunde og de to væsentlige er at, Statens Museum for Kunst i øjeblikket arbejder på at realisere de fondsmidler, der skal til, for at kunne rejse det længe ventede projekt med en filial på Doverodde Købmandsgård og den anden er at nye tider kræver nye tankegange og netop en mere logisk og enkel struktur i driften af stedet, vil være at foretrække, når SMK ankommer.

Thisted Kommunes Kultur- og fritidsforvaltning har lagt sig i selen, for at sikre dette projekt og hele vejen rundt i den politiske verden, har man meldt klart ud med positiv interesse for at projekt SMK THY skal realiseres.

Kommunalbestyrelsen har endeligt vedtaget i december måned (se referat), at ville overtage hele pakken og derfor arbejdes der i 2018 på en endelig overtagelse således, at Nordvest Safari på Doverodde Købmandsgård, bliver en sektion under Thisted Kommune med det naturben, der så logisk må være i en kommune med så store og naturlige ressourcer.

PÅ den måde får Thisted Kommune tilført nogle gode kompetencer, der kan være med til at skabe endnu mere aktivitet g opmærksomhed omkring naturen og friluftslivet i Thy. Vi har bland andet sendt vores beskrivelse til, hvordan Doveroddeområdet og dermed også Nordvest Safari kan være med til at udvikle vandsport og turisme i forbindelse med Cold Hawaii Inland projektet (hent vores beskrivelse her)

Samtidig med, at Pakhuset i Doverodde Købmandsgård skal renoveres for betydelige beløb, der skal ske gennem fondraising, så vil en stor del af resten ef købmandsgården også undergå en bygningsmæssig forandring.

Vi får blandt andet bedre administrationslokaler og en bedre butik. Med nye administrationslokaler, vil der være bedre plads til flere folk og derfor påtænker Thisted Kommune, at flere ansatte, med tilknytning til naturprojekter, skal kunne fungere her fra. 

Så alt i alt, er der mange nye og spændende ting på vej for os her på Doverodde Købmandsgård og i Nordvest Safari Thy-Mors. 

Det glæder vi os alle til!

Fra alle os i Nordvest Safari, så ønsker vi alle jer et Godt Nytår...

 
NS logo RGB neg.png