Dejlig anmeldelse fra bostøtten på Mors

Vi har fået denne skønne anmeldelse på en dejlig oplevelsesaktivitet med Morsø Kommunes Bostøtte og Dagtilbud:

"Vi havde den store fornøjelse at indgå et samarbejde med Nordvest Safari vedr. vores oplevelsestur ved Morsø Kommunes Bostøtte og Dagtilbud, hvor deltagerne i aktiviteterne var borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Vores mål med denne dag og anderledes aktivitet var, at skabe til rum hvor der blev skubbet til borgerne grænser på en naturlig måde, og hvor de samtidig følte sig trygge og sikre i hele processen.

Oplevelsesturen foregik ved Limfjorden d. 23. september, 2017, hvor der var planlagte 3 aktiviteter: Sejlads med kano, Limfjordssafari og en tur på vandscooter (det sidste blev dog ikke gennemført, red.).

Gennem hele planlægningsfasen og ved afvikling af selve dagen, oplevede vi både stor professionelisme og omsorg for vores borgere fra Nordvest Safaris side. Der var, med rette, stor fokus på sikkerhed, og på at vores borgere skulle få en oplevelse for livet.

Medarbejderne fra Nordvest Safari, Thomas Kolding, Thomas Holgaard og Peter Appel, udviste stor tålmodighed og omsorg, og fik skubbet til borgernes grænser, så de derved fik en oplevelse af at kunne og at lykkes.

"Målgruppen var meget bred, men Nordvest Safari formåede at veksle mellem borgerne på en rigtig god måde, hvorpå alle i samspillet følte sig set, hørt og forstået.

De tre medarbejdere fra Nordvest Safari var utrolig stærke i deres relations kompetencer og udstrålede tryghed og sikkerhed, så vores borgere fik mod til at kaste sig ud i de nye udfordringer. De var yderst tålmodige i beskrivelsen af de forskellige aktiviteter, og ved fortællingerne ved Limfjordsafarien, var sproget og emnerne afstemte til et forståeligt niveau for alle deltagere.

Vi håber, at vi på et senere tidspunkt kan gentage denne succesfulde dag med vores borgere og Nordvest Safari, eller samarbejde om andre spændende projekter i fremtiden."

.....

Vi brugte iøvrigt vores nye vandscooter til Water Safety og det fungerede så godt!

Har din organisation lyst til en skræddersyet oplevelsestur, så prøv at klikke på knappen.