Limfjordssafari 7. - 9. klasse

Beskrivelse

Ta’ waders på og følg med naturvejlederen ud i fjorden, hvor vi sammen skal undersøge livet på det lave vand. Når vi lige har vænnet os til den sjove fornemmelse det er at have waders på, går vi igang med indfange det liv, som er på det lave vand i fjorden.

Med ketcher, vandkikkerter, bestemmelsesduge og undersøgelsesbakker undersøger vi to forskellige bundtyper. Eleverne hjælper med at tømme ketcherne og bliver således tvunget til at røre ved dyrene, når disse skal flyttes over i undersøgelsesbakker. Når vi har fundet et godt bredt sortiment fra fjorden, undersøger vi dyrene, sammenligner forskellige arter og levevilkår. Vi bestemmer det indsamlede ud fra bestemmelsesduge og meget gerne via digitale hjælpemidler, som Ipads, mobiler eller andet med søgemuligheder i. Dette gøres enten som en gruppeopgave eller i plenum, men altid på en undersøgende måde baseret på elevernes iagttagelser. Når vi har identificeret de enkelte arter og talt dem op, sammenligner vi resultatet fra de to forskellige bundtyper. Dette resultat leder automatisk til en snak om arters tilpasning til forskellige levesteder, og hvilke konsekvenser udnyttelsen af fjorden har for levestederne. 

Eleverne kan slutte af med at tage billeder af alle dyrene. Billederne kan bruges til videre arbejde hjemme på skolen.

Formål

Kompetenceområde:

- Undersøgelse

     - Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi 

- Perspektivering

     - Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse 

Færdigheds- og vidensområder: 

- Undersøgelser i naturfag:

     - Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold
     - Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger 

- Evolution

     - Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder
     - Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger 

- Anvendelse af naturgrundlaget

     - Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion
     - Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion

Forberedelse i klassen 

Eleverne skal hjemmefra lave et skema, som skal bruges til undersøgelsen, så de kan udforme deres egen undersøgelse. 

Dettee skema kunne feks. omfatte: 

Antal arter?
Antal af de enkelte arter?
Er der forskel på på arterne i på de forskellige bunde? Beskrivelse af bundforhold.

Praktisk information 

Forløbstype

Forløb med formidler 

Målgruppe

7. klasse
8. klasse
9. klasse 

Antal

30 

Periode

01.04.2017 - 01.10.2017

Yderligere oplysninger til periode

Nærmere dato og sted aftales med Naturvejlederen hos Nordvest Safari.

Varighed

4 timer

Denne aktivitet er den del af aftalen om aktiviteter til skoler og instutioner i Thisted og Morsø Kommuner. For institutioner fra andre kommuner koster hver aktivitet 4.000,- kr. excl. moms.

Emneområde

Naturvidenskab 

Fag

Biologi
Natur/teknologi 

Faciliteter

  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg

Yderligere oplysninger til faciliteter

Hos Nordvestsafari har vi toiletfaciliteter og madpakkerum. Hvis arrangementet foregår andre steder er det selvfølgelig afhængig af stedet.