Limfjordssafari 0. - 1. Klasse

Beskrivelse:

Følg med naturvejlederen ud i fjorden, hvor vi sammen skal undersøge livet på det lave vand. Iført waders går naturvejlederen i vandet for fanger lidt af bundens liv med ketcheren, i mens naturvejlederen gør dette, snakker eleverne og lærene sammen om hvad man forventer at fange på det lave vand.

Vi bruger ketcher, bestemmelsesduge og undersøgelsesbakker. Eleverne hjælper med at tømme ketcherne og bliver således tvunget til at røre ved dyrene, når disse skal flyttes over i undersøgelsesbakker. Når vi har fundet et godt bredt sortiment fra fjorden, undersøger vi dyrene og sammenligner forskellige arter. Dettes gøres enten som en

gruppeopgave eller i plenum, men altid på en undersøgende måde baseret på elervernes iagttagelser og spørgsmål.

Som en afslutning bygger vi små fjordhjem i små akvarier til nogle af dyrene vi har fanget. sådan at vi bliver bevidste om hvad dyrene kræver af deres hjem og omgivelser. 

Formål

Kompetenceområde:

- Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen. 

Færdighedsmål:

- Eleven kan genkende dyr og planter i nærområdet 

- Eleven kan undersøge naturen ud fra egne iagttagelser, herunder med digitale værktøjer

Vidensmål: 

- Eleven har viden om inddeling af dyr og planter i grupper

- Eleven har viden om måder at undersøge natur på

Forberedelse på klassen

Eleverne kan hjemmefra undersøge lidt om hvad, der findes af liv på det lave vand. De kan prøve at tegne 3 arter fra det lave vand, feks. reje, krabbe, hundestejle, vandmand etc. Efter turen med naturvejlederen (eller sammen med naturvejlederen) skal de tegne de samme dyr igen. Forhåbentlig skulle detajlegraden være bedre på den nye tegning, efter at have holdt dyrene i hånden. 

Husk

Udetøj som passer sig til at være på stranden med. Evt. skiftetøj da der selvfølgelig er risiko for at blive våd.
Madpakke. 

Praktisk information 

Forløbstype

Forløb med formidler 

Målgruppe

0. klasse
1. klasse 

Antal

30 

Periode

01.04.2017 - 01.10.2017

Kontakt Naturvejlederen for nærmere aftale omkring tid og sted.

Varighed

3 timer

Denne aktivitet er den del af aftalen om aktiviteter til skoler og instutioner i Thisted og Morsø Kommuner. For institutioner fra andre kommuner koster hver aktivitet 4.000,- kr. excl. moms.

Emneområde

Natur og friluftsliv 

Fag

Natur/teknologi 

Faciliteter

  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
  • Handicapvenlige forhold

Yderligere oplysninger til faciliteter

Hos Nordvest Safari har vi gode toiletforhold og madpakkerum. Skal vi være et andet sted, kan vi selvfølgelig ikke garantere noget.