Limfjordssafari 1. - 2. Klasse

Beskrivelse

Ta’ waders på og følg med naturvejlederen ud i fjorden, hvor vi sammen skal undersøge livet på det lave vand. Når vi lige har vænnet os til den sjove fornemmelse, det er at have waders på, går vi igang med indfange det liv, som der er på det lave vand i fjorden.

Vi bruger ketcher, vandkikkerter, bestemmelsesduge og undersøgelsesbakker. Eleverne hjælper med at tømme ketcherne og bliver således tvunget til at røre ved dyrene, når disse skal flyttes over i undersøgelsesbakker.

Når vi har fundet et godt bredt sortiment fra fjorden, undersøger vi dyrene, sammenligner forskellige arter og levevilkår.

Dettes gøres enten som en gruppeopgave eller i plenum, men altid på en undersøgende måde baseret på elervernes iagttagelser og spørgsmål.

Som en afslappende afslutning bygger vi små fjordhjem i små akvarier til nogle af dyrene, vi har fanget. Sådan at vi bliver bevidste om, hvad dyrene kræver af deres hjem og omgivelser.

Formål

Færdigheds- og vidensområder

Undersøgelser i naturfag er naturfaglige mål og fokuserer på enkle undersøgelsesmetoder med brug af udstyr med udgangspunkt i iagttagelser og spørgsmål.

Organismestudier omhandler indsamling og undersøgelser af dyr, planter og svampe i den nære natur. 

Kompetencområer

Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

Praktisk information 

Forløbstype

Forløb med formidler 

Målgruppe

1. klasse
2. klasse 

Antal

30 

Periode

01.04.2017 - 31.10.2017

Denne aktivitet tilbydes indenfor den opgivne periode, og den nøjagtige dato og tidspunkt aftales med Nordvest Safari Thy-Mors.

Varighed

4 timer

Denne aktivitet er den del af aftalen om aktiviteter til skoler og instutioner i Thisted og Morsø Kommuner. For institutioner fra andre kommuner koster hver aktivitet 4.000,- kr. excl. moms.

Emneområde

Natur og friluftsliv 

Læreplanstemaer

Natur og naturfænomener 

Fag

Biologi
Natur/teknologi