Særlige pædagogiske tilrettelagte aktiviteter

bostoetten-web-1418.jpg

Beskrivelse

Særlige pædagogiske tilrettelagte friluftaktiviteter til institutioner

Nordvest Safari har gode erfaringer og oplevet stor succes med særlige tilrettelagte friluftsaktiviteter med en bred målgruppe lige fra; psykiske sårbare, fysiske handicappede, udviklingshæmmede og andre udfordrede i alle aldre.

Vi har en bred palette af konceptmuligheder, og er velassorteret på friluftsgrej, sikkerhedsudstyr og ikke mindst har de nødvendige pædagogiske uddannelser og personlige egenskaber til denne målgruppe – som vil give de deltagende en dejlig dag, personlig udvikling, og måske en livslang særlig oplevelse.

Vores friluftsaktiviteter kan foregå: på land, til vands, og i luften. Se vores aktivitetsmuligheder, som skræddersyes til jeres særlige ønsker og behov, samt hensyntagende. 

Eksempler på aktiviteter

Maritimt
Kajak eller kanotur med evt. indlagt Limfjordssafari i waders.

Tag med natur- og friluftsvejlederen på vandet, hvor vi sammen tager på opdagelse, læring og aktivitet i den maritime verden.

Her kan vi ro i ”sit on top” kajakker eller padle i kanoer, og der kan ved siden af laves land og/ eller kystnære aktiviteter, såsom Limfjords safari, samarbejdsaktiviteter i mange forskellige modeller.

På sikkerhedsfronten er der en særlig opbyggede vandscooter som sikkerhed fra den ydre vandside. På land et følgekøretøj, som kører parrallet med på turen. Og, selvfølge en kajak eller kanoinstruktøren og naturvejledere er både guide og sikkerhed imellem fartøjerne.

Land baseret friluftsaktivitet

Disse kan være klassiske samarbejdsaktiviteter og de være helt eller delvis action præget eller det kan være en blanding og, hvor vi tager i nationalpark Thy på ”adventure teambuilding” hvor både ”vildmarken” skal entreres og de deltagende skal udfordres på forskellige opgaver og prøvelser – selvfølge afstemt til målgruppen (zone for nærmeste udvikling) 

”I luften” friluftsaktiviteter

 • Action samarbejdsaktiviteter. 
  ”Mohawk bane”: Rebbane en halv meter over jorden
  ”Mælkekassetårn”: stabe mælkekasser – jo højere jo bedre/ udforende.
  ”Stigen” gruppen skal støtte en stige, og de deltagende skal klatre over!
  Tovbro enkelt eller dobbelt parallelt reb; enkelt og/ eller personers passage, ”kommando kravl” etc.
   
 • Lave tovbroer over en forhindring, som kan være; vand, sump, grøft, slugt etc.
 • High rope baner over for eksempel slugt (over 2 meters højde) 
 • Træklatring i forskellige træer og deres højder, samt ”frit faldsspring” det sidste stykke ned
 • Rappelling - vores tårn har en højde på 42 meter!

Mulighederne er mange og oplevelserne store – specielt til denne målgruppe, og formålet med disse aktiviteter kan være forskellige.

Ovenstående friluftsaktiviteter med denne ekstra ressourcekrævende målgruppe kræver ofte en særlig tilrettelagt og omhyggelig forberedelse både på den pædagogiske vejledning og instruktør virke, faciliteten, friluftsgrejet, og bestemt ikke mindst sikkerhedsudstyr. 

Har I et særligt ønske, så lad os snakke om det. Måske I har et særligt ønske – så, lad os drøfte dette uforpligtende – ring til os, om, hvad der kan gøres i, og, prislejet – dette afhænger af konceptet.

Formål

Foruden at de deltagende vil få et sjovt og spændende afbræk fra hverdagen, så kan der arbejds pædagogisk i forskellige henseender både psykisk og fysisk gennem den særlige tilrettelagt og det forventningsafstemte arrangement, som er sammensat efter jeres ønsker og behov.

I konceptet vil være fokus på den social dynamik i gruppen og dens sammenhængskraft, sundhed og velvære, kropsligaktivitet, og personligeudvikling og hensynstagenhed.

I aktivitetsdagen kan der yderlig tillægges på: Kompetencefeltet; færdigheds- og vidensområdet, undersøgelser og perspektivering, det videreforløb, samt medarbejder didaktik.  

Emneområder

 • Natur og friluftsliv
 • Personlige- og/ eller gruppe udviklingsplaner og mål
 • Pædagogisk inspiration, og didaktisk inspiration
 • ”Den gode oplevelse” og
 • Anderledes interaktioner og relationer
 • Adspredelse fra en fortravlede eller ens hverdag

Faciliteter

Afhængig af aktivitetsvalg – men, aktiviteten skal kunne udføres forsvarligt, sikkert, og den gode oplevelse og forventningsafstemningen er en vigtig faktor. Vores aktiviteter afvikles enten på Doverodde Købmandsgård og nærområdet – eller i Thisted Kommune og på Mors.

Vi kan også entreer ud af bekendte område – men, heri vil der formentlig ligge mere forberedelsestid

Yderligere oplysninger

Nordvest Safari har parkhave, shelterplads + bålhytte og ”vikingeskibsværftet”, hvor der kan søges læ ved regn og hård vind, samt fine toiletforhold, affaldsstativer og parkeringsplads. Hvis vi skal andre steder hen, kan vi ikke garantere den samme høj og lette service – men, vi har dog kendskab til mange gode faciliteter i skoven, på havne, landsbyer etc., hvor der kan etableres en god base

Pris ex moms: Afhængig af koncept – men I prisen indgår; koncept sammensætning, program, forberedelse og etablering af aktiviteten med al den nødvendige grej og sikkerhedsudstyr dette kræver, samt nedtagning, tjek og vedligeholdelse af al udstyret. Hvis der kræves særligt grej skal dette drøftes.

Den pædagogiske vinkel

Foruden, at få en storslået oplevelse og fælles tredje ved friluftsaktiviteten – så, kan dette bruges, som et ”værktøj” til personligbearbejdelse og udviklingsmålene.

Vores store fokus på friluftsaktiviteter er, at de indeholder en forventningsafstemt formålssætning, som ofte tager udgangspunkt i personudvikle og sammenhængskraften i teamet, samt storslåede naturoplevelser

Dette gøres i et trygt, roligt og tillidsfuld pædagogiskforløb gennem teoritiskemodeller og omfattende erfaringsgrundlag.

Foruden at Nordvest Safaris udførlig overholder div. regler, krav, certificeringer og førstehjælpsbevis - så har vores vejledere anerkendte pædagogiske uddannelser og mangeårige erfaringer med stort set alle persontyper.

I sådan aktivitet foruden sikkerhed og professionelt grej – er det utrolig vigtigt, at den pågældende vejleder evner, at skabe god relation gennem troværdighed og rolig adfærd, hvor omsorg og sikkerhed er nøgleord for den ”gode oplevelse”. Det er et spørgsmål om personegenskaber, fokus og faglig stolthed. Vi har modtaget mange rosende udtalelser fra vores gæster, som efterfølgende er blevet fastekunder.

Praktisk information

Denne aktivitet er den del af aftalen om aktiviteter til skoler og instutioner i Thisted Kommune. For institutioner fra andre kommuner koster hver aktivitet 4.000,- kr. excl. moms.

Forløbstype

Forløb med natur- og friluftsformidler.

Målgruppe

Børn- og unge, og voksne

Antal

Antallet er meget afhængig af selve aktiviteten og konceptsammensætning, medarbejderstøtte og årstiden, samt vejrforhold

Som udgangspunkt; 1-20 personer på landbaseret aktiviteter, da vores aktiviteter ofte ikke kan favne flere adgangen. Det er jo også et spørgsmål om aktivitets flow - heri god oplevelse

Periode

Hele året – men, helst sommerhalvåret, da der er større aktivitetsmuligheder – specielt på det maritime. Modsat så, har vi et koncept vil kalde; ”vinterfriluftsliv”, hvor disse aktiviteter har en større effekt og oplevelse med de kontraster der ligger i denne årstid. Se evt. ”Vinterfriluftsliv” konceptet på dette link

Varighed

Afhængig af konceptet – men, det kan være fra 1 – 5 timer og/ eller flere moduller og forløb.

Kontakt naturvejlederen for at aftale tid og sted.

Emneområde

Natur og friluftsliv
Læreplanstemaer
Natur og naturfænomener
Social dynamik i gruppen/ klassen

Fag

 • Dansk og sprogudvikling
 • Idræt/ kropslig aktivitet
 • Matematik

Faciliteter

 • Kræver skov eller lignende
 • Hvis udstoppede dyr, så skal vejret være tørt
 • Hvis ”træklatring” kræves praktisk og sikkerhedsmæssigt træ

Yderligere oplysninger til faciliteter

Nordvest Safari har parkhave, shelterplads + bålhytte og ”vikingeskibsværft” hvor der kan søges læ ved regn og hård vind, samt fine toiletforhold, affaldsstativer og parkeringsplads.

Hvis vi skal andre steder hen, kan vi ikke garantere den samme service.