Dyst med dyrene - Ældste børnehavebørn og indskoling

roed-myre-web-01.jpg

Beskrivelse

Tag med natur- og friluftsvejlederen med i skoven, hvor vi sammen tager på opdagelse, læring og aktivitet i dyrenes verden. Her kunne vi for eksempel tage på søgen efter udstoppede dyr, leg forskellige dyrlege og tonse og tomle aktiviteter ud fra nedenstående forskellige udvalgte dyrarter. 

Vi skal

 • Svæve, sidde og søgen efter insekter, som spætten i træerne med en ”hakke”, som spættens næb eller pind med omvendt gaffa tape, som spættens tunge – og derefter i bakker med det fundne.
 • ”Trække omkap/ dyste mod vinbergsneglen. Mennesket kan ca. Trække sin vægt gange 2., hvorimod vinbjergsneglen kan trække 30-40 gange!!
 • ”Jage som ræven” i mørke (blindebriller) 
 • Smage på rødbrun skovmyrer, og blive formdlet omkring dette megetfascinerende insekt - et dyr der kan alverdens ting fx inden for; byggeri, koloni magt, samarbejde og selvopofrelse, og angrebssystemer mod større angribende fjender; ”anti luftsskyts”  
 • ...og, generelt høre om de forskellige dyrs leveformer

Dyrene der, som udgangspunkt kan vælges imellem er:

 • Ræv
 • Hare 
 • Egern 
 • Spætte 
 • Pindsvin 
 • Mus
 • Vinbjergsnegl
 • Og ikke mindst myrer!

Konceptformen skal gøres ud fra en forudgående aftale, hvor vi for nærmere aftalt omkring om valg af lokalitet, valg af ovenstående dyrgruppe, formidlingsvinkel og didaktik 

Formål

Kompetenceområde

De deltagende veksler mellem viden – praktisklæring – varieret kropslig aktivitet, samt sundhed og velvære i en socialdynamik. Dagen vil også give store muligheder for at observere på børnene i et nyt element, hvor aktiviteterne til tider vil fremkalde anden adfærd og mekanismer, der ofte kommer overraskende til udtryk.

Aktivitetsdagen kan altså både indeholde; biologi, undersøgelse, dansk, idræt/ kropslig aktivitet, forståelse for egen kunnen og samspillet i fællesskabet - herunder den socialdynamik i gruppen/ klassen og dens sammenhængskraft.

I denne aktivitet kan, der yderlig tillægges på: Kompetencefeltet; færdigheds- og vidensområdet, undersøgelser og perspektivering, samt det videreforløb.

Færdigheds- og vidensområder

 • Eleven har tilegnede sig forskellige færdigheder og viden i/ om naturen, og nogle naturfaglige mål er indfriet.
 • Eleven er blevet højere engageret i natur og kan viderefortælle om de forskellige dyrarter og deres leveformer, samt indblik i natur sammenspil og konsekvenser med mennesket.
 • Eleven er blevet motoriske udfordret og stimuleret og forventet større kropsbeherskelse, og dermed højere lyst til kropslig aktivitet/ motion i naturen
 • Eleven har viden om komplekse egenskaber og metoder
 • Eleven har viden om kvaliteter og kendetegn ved friluftsaktiviteter og forskellige anvendelsesmuligheder

Forberedelse hjemmefra

Snak om de pågældende dyr og mennesket som natur og samværet imellem.

 

Praktisk information

Denne aktivitet er den del af aftalen om aktiviteter til skoler og instutioner i Thisted Kommune. For institutioner fra andre kommuner koster hver aktivitet 4.000,- kr. excl. moms.

Forløbstype

Forløb med natur- og friluftsformidler

Målgruppe

Ældste børnehavebørn og indskoling

Antal

2 – 25 børn + 1 - 2 voksne til, at støtte aktivitetsdagen, hvor der er stor mulighed for at se observere på børnenes adfærd og mekanismer, der til tider vil komme overraskende.
Hvis højere antal personer, kræver det ekstra vejleder.

Periode

Hele året – men, helst sommerhalvåret, da der er større aktivitetsmuligheder

Varighed

3 - 5 timer inkl. madpause(r) og frikvarter

Kontakt naturvejlederen for at aftale tid og sted.

Emneområde

Natur og friluftsliv
Læreplanstemaer
Natur og naturfænomener
Social dynamik i gruppen/ klassen

Fag

 • Dansk og sprogudvikling
 • Idræt/ kropslig aktivitet
 • Matematik

Faciliteter

 • Kræver skov eller lignende
 • Hvis udstoppede dyr, så skal vejret være tørt
 • Hvis ”træklatring” kræves praktisk og sikkerhedsmæssigt træ

Yderligere oplysninger til faciliteter

Nordvest Safari har parkhave, shelterplads + bålhytte og ”vikingeskibsværft” hvor der kan søges læ ved regn og hård vind, samt fine toiletforhold, affaldsstativer og parkeringsplads. Hvis vi skal andre steder hen, kan vi ikke garantere den samme service.