Det er friluftslivets indre ulv, der kalder

Havkajak, rapelling, vildmarksbad, overnatning i Laavo, teambuilding, sælsafari, oplevelsesture og mere af samme slags. Det er en del af indholdet i friluftsoplevelser, som indeholder naturformidling kombineret med friluftsoplevelser.


Med baggrund i særdeles veluddannede, faglige personer og en grejbank, der er toptrimmet og klar til operation, sammensættes naturformidling og friluftsoplevelser i et stærkt og homogeent koncept, der skræddersys via spisekortmodellen efter ønske, behov og sparring af muligheder.

Nordvest Safari byder på den ultimative helhedsoplevelse, fordi der opleves med alle sanserne, hvor den deltagende bliver involveret, og oplever med hele kroppen, i et koncept, der er forventningsafstemt efter ønske, udfordringsniveau, alder, personlig værdiskabelse, natur- og selvforståelse, hvor natur, bevægelse, samarbejde, faglighed, sundhed og velvære er nogle af nøgleordene i Nordvests Naturs eksistensberettigelse.


Natur- og explorerture

”Adventure race” for ”alm.” unge og/ eller voksne (en blanding af de mange andre større arrangementer). Dette forløber sig ofte over flere døgn. For en særlig henvendt målgruppe - hvor fokusområdet er: Natur, ”opdagelsesekspedition”, samvær, velvære/ sundhed og lejrliv - på en udfordrende måde!

Adventurerace

Tovholder/instruktør eller udstyrsstøtte på forskellige niveauer og aktiviteter. (Konkurrence i et ”sportsislæt”) 

Havkajak- og kano eller ribbåd

Safari, fx sæler i Limfjorden, Intro, begynder/øvede, havroerbevis, turledelse og teambuilding.

Mountainbiking

Enten som tovholder/ instruktør eller udstyrsstøtte på forskellige niveauer og aktiviteter.

Alternativ ”Adventurerace”

Logistisk/ ”øko-transport” og ture, løb/ race. (uden konkurrence element).

Teambuilding

Teambuilding (professionel)
Den omfattende model med fx. med eksterne rådgivere; Psykologer, terapeuter og lign.

Teambuilding (skoleteambuilding)

Natur, bevægelse, samarbejde og sundhed. Praktiske udfordringer i naturen. Ud over teambuildingen, indgår der endvidere naturformidling og viden om at færdes i, brugen og forståelse af naturen.

Teamcooking/lejrliv

Madlavning m. m som foregår over bål, trangiasæt eller lign. Med samarbejdsøvelsen som toneangivende, fx: som en del af et større arrangement. Action Aktiviteter, rappelling, klatring, tovbroer, kæmpegynge, svævebaner, watercast, speedbådssejlads – herunder: Vandski, tube, watercast m. m – inddelt i graderne: 1-3 (eks.: 3 = ekstremt).

Action Aktiviteter

Rapelling, klatring, tovbroer, kæmpegynge, svævebaner, watercast, speedbådssejlads – herunder: Vandski, tube, watercast m. m – inddelt i graderne: 1-3 (eks.: 3 = ekstremt). Disse aktiviteter indgår der også naturformidling i et afstemt niveau.

Folketriatlon

Mild form for adventurerace, som kan justeres på forskellige niveauer og aktiviteter, samt i et stor vægtning af naturformidling.

Oplevelsesture

Dette er en blanding af folketriatlon og strabadstur, samt naturformidling fx. sælsafari i ribbåd.

Strabadstur

Forskellige niveauer og aktiviteter (”overlevelsestur”) i et samspil af naturvejledning.

Tonse, tumle og tumultlege

Kropslig/ fysiskelege på jorden - primært børn og unge, hvor der også indgår naturformidling.

Vandaktiviteter

Vandteambuilding, ”vandlege/ konkurrencer med eller uden fartøj, ind- og udendørs: Havkajakker, kanoer, tømmerflåde, RIB/ speedbådssejlads m. m, hvor naturvejledningen er en del af aktiviteterne.

Skovmandsdyster

Bueskydning, løbe, kaste, kravle, m. m foregår ud i naturen.

Andet

Vinteraktiviteter/ ”Ishotel” – ”den glemte årstid”:

  • Vildmarksbad med brændeovn, Lavvu m/ brændeovn, ”svedhytte(r)”, båludstyr og/ eller trangiasæts med gasbrænder, sikkerhedsudstyr ifm. vinterbadning m. m
  • Vildmarksbad: ifm. weelness aktivitet eller supplement
  • Skoletjeneste: Fysiskeaktiviteter
  • Udeskole: Projekter eller supplement dertil
  • Tillids- kommunikations og samarbejdslege (skoleelever)