Når erhvervslivet skal have en
opstrammer til hele holdet!

Vores teambuildingsforløb er meget gennemprøvede og bliver løbende forædlet og opdateret.


Formålet med arrangementet

I skal opleve den storslåede natur gennem friluftsaktivitet. Undervejs og mellem aktiviteterne bliver der naturformidlet på en bredviftede palette.

Aktiviteterne bliver skræddersyet efter jeres ønsker og behov i tæt dialog med vores eventrådgiver. 

Aktiviteterne har det formål, at skabe gode oplevelser og relation mellem de forskellige medarbejdere via friluftsaktiviteter. I kan forvente at få en vigtig fællesoplevelse, som vil styrke og fremme jeres daglige samarbejde, herunder egen personlig udvikling og organisationsforståelse.

I vil blive hjulpet til overvinde egne grænser og ”organisere” teamet, og oplevelsen vil give jer inspiration til innovation og adspredelse fra en fortravlet hverdag.

Efter hver aktivitet vil der være mulighed for kort evaluering om hvad der skete og hvad I oplevede i den netop afsluttede aktivitet. 

Vi arbejder ud fra grundkonceptet: Pædagogisk friluftsaktiviteter og lærende naturformidling og med naturen som sparringspartner, arbejdes der med at fremme mangfoldigheden og eksekvering.


Grundmodul

Som udgangspunkt kan aktiviteterne groft sagt foregå enten i egnede plantager (ude i den ”vilde natur”) eller på Doverodde Købmandsgård i vores parkhave, hvor der også forefindes mulighed for at sidde ved vores bord- og bænkesæt, og gode bad- og toiletfacilitet. Der er gratis parkering og mulighed for indkøb i vores høker butik m. m.


Når vi snakker om teambuilding, er hver eneste opgave forskellig og mulighederne er mange. 

Vi tilpasser altid forløbet til ønsker, behov og evner.

 

Før arrangementet afvikles, har vi i fællesskab fået sammensat et aktivitets program på fx fire timer, så arrangementet er forventningsafstemt og klarlagt.

Aktiviteterne i grundmodulet vil ikke indeholde særligt ressourcekrævende grej eller aktiviteter, da disse ellers skal tilkøbes til de udvidede moduler (se længere nede ad siden).

Imellem aktiviteterne, vil der være mulighed for diverse pauser som fx frokostpause, hvor egen, medbragt forplejning kan nydes. Vi anbefaler at holde pauser engang imellem, så oplevelserne kan bundfælde sig og de kan blive vendt imellem deltagerne.

Aktiviteterne vil foregå i forskellige grundelementer og aktivitetsområder, hvor den enkelte og holdet vil blive udfordret gennem sjove jordnære teamopgaver og hvor der blandt andet arbejdes med sanserne, kommunikation, motorik, tillid, og ikke mindst samværet. Dette gøres i en veksling mellem aktivitet og naturformidling. 

Ved endt aktivitetsdag laves en kort feedback på dagen.

Vedr. forplejningsdelen

Der kan selvfølgelig også bestilles ved vores restauratør eller anden leverandør, hvor vi så er ansvarlig for, at forplejningen kommer med.


Udvidelser til grundmodul

Rebaktivitet

Action Teambuilding, hvor følgende kan helt eller delvis indgå

Rebaktivitet i luften eller over vand, der indeholder:

 • Tovbro over sump eller kløft osv
 • ”Stigen”, ”mælkekassetårn”, rebklatring etc (motorisk udfordrende og ”op/ ned passage”)
 • ”Mohawkbane” (”low rope bane – horisontalt bevægende” med opgaver og udfordringer undervejs) 
 • Rapelling (individuel præstation)
 • Træklatring med evt. ”fritfalds spring” (individuel præstation)
 • Svævebane, kæmpegynge
 • Rebfærdigheder: knob og stik evt. ifm. med ”byg selv konstruktionsforløb” 

Nogle af disse aktiviteter kan gøres i et ”byg selv” forløb, hvor vejlederen har en støttefunktion, og er sikkerhedsansvarlig. 

 


Maritime oplevelser

 • ”Sit on top” kajak eller havkajak
 • Ribbåd fx: Water cast/ ”missions sejlads” (”frømands øvelse” – hoppe af i fart) m. m – her er der mulighed for at sejle selv med bådførerens støtte.

 • Vandpassage og/ eller orienterings- og ”missions” svømning 

 • Tømmerflåde (”byg selv” konstruktionsforløb og efterfølgende sejlads og/ eller race)


På land

 • ”Biltrækning”
 • Bueskydning

 • Mountainbiking

 • ”Bungy run” (”elastik kravl”, hvor der bl.a kan kobles naturvejledning på - ”dyst med dyrerne”)

 • Walkie talking – Lego model.

 • Kort og kompas supplement


Lejrliv og lignende

 • Bålmads supplement
 • Lavvu/ ”tipitelt” med fx ovn 

 • Saunatelt

 • Svedhytte, primitiv: ”Byg selv konstruktionsforløb”

 • Vildmarksbad